Ecosistemul râului Prut va fi revitalizat în cadrul unui proiect de conservare și gestionare a zonelor umede

Aspecte ale gestionării durabile a zonelor umede au fost discutate la Ministerul Mediului, în cadrul unei ședințe a Comitetului de Supraveghere al proiectului PNUD-GEF, intitulat „Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede cu accent pe zonele cu valoare naturală ridicată din bazinul râului Prut”.

Scopul proiectului este de a atinge integritatea ecologică a zonelor umede cheie de luncă inundabile din bazinul râului Prut, asigurarea stării pozitive a biodiversității, a resurselor de sol, apă, precum și a ecosistemelor.

Investiția Facilității Globale de Mediu (GEF) se va baza pe o abordare integrată a managementului bazinului hidrografic, care asigură continuitatea de servicii ecosistemice de zone umede, care susțin mijloacele de trai în bazinul râului Prut la aproximativ 20 000 ha de zone umede de valoare din Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”, Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” și lunca inundabilă din jur.

Îmbunătățirea, cu ajutorul proiectului, a cadrului juridic și al celui financiar pentru zonele umede și ariile protejate va permite gestionarea durabilă a zonelor umede din bazinul Prutului, care găzduiesc specii de păsări acvatice migratoare de importanță globală, ce trăiesc și se hrănesc în aceste zone.

Echipa de implementare a proiectului a raportat asupra activităților incipiente de lansare a proiectului. A fost supus aprobării planul de activitate și bugetul anual al proiectului.

Comitetul de supraveghere a fost creat prin ordinul Ministrei Mediului și este responsabil pentru supravegherea proiectului – asigură decizii strategice importante. Din componența acestuia fac parte reprezentanții partenerilor cheie: Ministerul Mediului, PNUD, Agenția „Apele Moldovei”, Agenției „Moldsilva”, Institutului de Ecologie și Geografie al Universității de Stat din Moldova și ai administrației publice locale din raioanele Glodeni și Cahul.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *