VEM - Verde E Moldova

Despre noi

Natura poate să-ți slujească de carte, de profesor, de povățuitor. Ea te cheamă, ea iți procura, cu mici mijloace, tot ceea ce vei avea nevoie mai târziu. Nu închide aceasta mare carte plina de învățături înțelepte, nu o neglija pentru celelalte cărți în care se cuprind numai strofe din cântarea întreaga ce stă înaintea ta.

Suntem o organizație neguvernamentală, non-profit, de utilitate publică fondată în 2012 ce contribuie la implicarea societății civile în problemele cu care se confruntă statul Republica Moldova și având ca scop soluționarea problemelor de mediu globale prin adoptarea unor soluții esențiale pentru un viitor verde și pașnic.

moldova-verde
Cu acțiuni ecologice unite, vom sculpta un viitor mai verde și mai luminos pentru toți.
Protejarea mediului

Misiunea noastră e să protejăm biodiversitatea în toate formele ei, să prevenim poluarea și abuzul asupra apelor, pământului, aerului, să luptăm pentru eliminarea tuturor amenințărilor antropice.

Educație ecologică, informare și instruire

Cunoaștere, Acțiune, Schimbare Durabilă.

Advocacy

Vocile unite pentru mediu schimbă lumea.

Gestionarea durabilă a deșeurilor

Deșeuri transformate în resurse = viitor curat.

Dezvoltarea de parteneriate

Parteneriate puternice, ecologie transformată în realitate.

Politici de mediu și securitate ecologică

Politici pentru un mediu sigur și sănătos.

Ce facem noi

Promovarea politicilor publice favorabile mediului
Dezvoltarea unor proiecte care pot aduce reale beneficii mediului înconjurător
Monitorizarea calității mediului
Conceperea, scrierea, dezvoltarea şi implementarea de proiecte cu finanțare europeană nerambursabila
Promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător în rândurile publicului larg
Ani experiență
Proiecte implimentate
Arii de activitate
Parteneri

Echipa noastră

Echipa VEM – entuziastă și diversă aduce împreună experiență și pasiune, lucrând unită pentru a modela un mediu mai sănătos și sustenabil.

Ion Chiriac
Director
Nicolae Sandu
Expert legislație
Anatolie Rîșina
Expert biodiversitate și arii protejate

Întrebări frecvente

Răspunsuri concise pentru a vă ghida în înțelegerea profundă a preocupărilor și curiozităților dumneavoastră ecologice.

Spațiile verzi din Republica Moldova joacă un rol crucial în susținerea sănătății ecosistemelor și a comunităților umane. Acestea contribuie la purificarea aerului prin absorbția dioxidului de carbon și a altor poluanți, oferă habitat pentru flora și fauna locală, ajută la menținerea echilibrului hidrologic și previn eroziunea solului. De asemenea, spațiile verzi promovează biodiversitatea, îmbunătățesc calitatea vieții locuitorilor prin crearea unui mediu mai plăcut și contribuie la reglarea temperaturilor în zonele urbane, reducând efectul insulei de căldură.

Dezvoltarea durabilă a spațiilor verzi în Republica Moldova poate aduce multiple beneficii ecologice. Prin extinderea și menținerea zonelor verzi, se poate conserva biodiversitatea locală și se poate oferi habitat pentru specii de plante și animale, inclusiv cele amenințate. De asemenea, creșterea suprafețelor de vegetație poate ajuta la filtrarea poluanților din apă și la reducerea riscului de inundații prin absorbția excesului de apă de ploaie. Spațiile verzi bine gestionate pot contribui la echilibrarea ecosistemelor urbane și la menținerea calității aerului, având un impact pozitiv asupra sănătății populației.

Pentru promovarea și conservarea spațiilor verzi în Moldova, pot fi luate diverse inițiative. Acestea includ:

  • Planificarea urbană durabilă: Integrarea spațiilor verzi în planificarea urbană pentru a asigura creșterea echilibrată și sustenabilă a orașelor.

  • Îmbunătățirea gestionării: Adoptarea de practici de gestionare adecvate, cum ar fi întreținerea regulată a zonelor verzi, gestionarea responsabilă a deșeurilor vegetale și combaterea invaziei speciilor invazive.

  • Educație și conștientizare: Promovarea educației ecologice și a conștientizării publicului cu privire la importanța și beneficiile spațiilor verzi, pentru a obține sprijin și implicare activă din partea comunităților locale.

  • Colaborare și parteneriate: Încurajarea colaborării dintre autorități, organizații non-guvernamentale și sectorul privat pentru a dezvolta proiecte și inițiative în favoarea dezvoltării durabile a spațiilor verzi.

  • Restaurarea ecologică: Implementarea proiectelor de restaurare a zonelor degradate pentru a recrea spații verzi funcționale și ecologic echilibrate.

  • Politici și reglementări adecvate: Susținerea și promovarea adoptării de politici și reglementări care să încurajeze protejarea și dezvoltarea spațiilor verzi în cadrul dezvoltării urbane și rurale.

Contribuie și tu

Fă o donație! Orice contribuție către VeM va fi alocată în sprijinul protecției mediului!

Parteneri

Puterea schimbării ecologice unite.