Portofoliu

Perioada: 01.09.2022 – 31.08.2025

Donator: UE, Horizon 2020 https://nbseduworld.eu/

Obiective: Scopul principal al proiectului NBS EduWORLD este de a furniza societății cunoștințe suplimentare de soluții bazate pe natură, sprijinind o tranziție justă către un viitor durabil. Pentru aceasta, NBS EduWORLD va crea o comunitate NBS, facilitând astfel sinergiei dintre profesioniștii NBS și furnizorii de educație, asigurând acces gratuit și ușor la cunoștințele și resursele NBS pentru toți.

Pentru a atinge acest obiectiv, NBS EduWORLD va rezuma situația învățământului NBS în Europa și va evalua inițiativele deja existente, va determina cum să le extindă și să le reproducă și să stabilească o bază și un cadru pentru proiect în sine și inițiative viitoare, rezultând îndrumare. și recomandări de politici. În paralel, proiectul va analiza demonstranții NBS, cu o dimensiune educațională în toată Europa (NBS EduSystems), pentru a sprijini testarea și îmbunătățirea abordărilor și resurselor cu demonstranți NBS cu o dimensiune educațională lipsită sau limitată și să creeze mijloace și oportunități pentru toți practicienii NBS de a se angaja cu educatorii, printre altele prin intermediul sistemelor educaționale ale NBS.

Parteneri: 

 1. Agențiile de Mediu;
 2. Autoritățile Publice Locale;
 3. ONG-uri;
 4. Organizații comunitare;

Perioada: 06.06.2022 – 30.11.2023

Donator: Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF), PNUD Moldova https://www.sgpmoldova.org/ro/proiecte/deseuri-din-plastic-in-economia-circulara-solutii-comunitare 

Obiective: Obiectivul General al proiectului „Deșeuri din Plastic în Economia Circulară: Soluții comunitare” este de a reduce poluarea cu deșeuri din plastic la nivel național prin promovarea unei gestionări eco-responsabile și circulare, bazată pe respectarea principiilor ierarhiei deșeurilor și a celor mai bune practici.

Obiective specifice:

 • Realizarea Studiului de referință și a Planului de acțiuni privind deșeurile de plastic
 • Reducerea poluării cu PLASTIC pentru Comunități “ZERO DEȘEURI” prin promovarea prevenirii deșeurilor și renunțarea la plastic de unică folosință
 • Dezvoltarea abilităților de gestionare responsabilă a deșeurilor din plastic în rândul cadrelor didactice și a elevilor

Analiza alternativelor și soluțiilor ecologice și circulare pentru reducerea deșeurilor din plastic în sectorul turism

Rezultatele proiectului:

 • Elaborarea Studiului de referință și a Planului de acțiuni privind deșeurile de plastic
 • Consultarea publică a studiului și a planului de acțiuni
 • Achiziția și distribuția tomberoanelor pentru colectarea deșeurilor din plastic. Total au fost achiziționate 40 tomberoane și distribuite în baza actelor de primire-predare către Trebujeni (18 buc), Soroca (12 buc) și Zubrești (10 buc).
 • Instituirea platformei educaționale pentru cadre didactice

Elaborat materiale didactice pentru profesori, grupate pe categorii de vârstă a elevilor

Parteneri:

 1. A.O. Centrul de instruire și consultanță „e-Circular”
 2. mun. Strășeni/ Mănăstirea Căpriana, Orhei(s. Trebujeni)/Orheiul Vechi, mun. Soroca/Cetatea Soroca, ONG-uri,
 3. Producători ambalaje.

Perioada: 27.01.2021 – 31.04.2024

Donator: UE, Horizon 2020 https://becultour.eu/

Obiective:

Obiectivul general al proiectului este de a crea și testa inovații durabile centrate pe om pentru turismul cultural circular prin rețele, metodologii de inovare și strategii de investiții îmbunătățite. Direcționând spre zonele și peisajele culturale îndepărtate, periferice sau dezindustrializate, precum și zonele supra exploatate, acestea vor spori creșterea economică incluzivă, bunăstarea comunităților, regenerarea naturii, precum și cooperarea la nivel transfrontalier, regional și local.

Rezultatele proiectului:

 • A fost elaborat Planul Be.Cultour de Acțiune pentru dezvoltarea turismului cultural circular pe tema rutei culturale „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și Republica Moldova“ 2023-2027.
 • Creșterea cunoștințelor despre practicile de succes ale regenerării rurale conduse de patrimoniu și să ofere instrumente de a face practici și soluții de succes disponibile și repetabil.
 • Creșterea nivelului de conștientizare asupra posibilităților de exploatare în domeniul cultural și a patrimoniului natural în zonele rurale, oferind foi de parcurs pentru viabilitatea pe termen lung a strategiilor de regenerare conduse de patrimoniu.

Parteneri:

 1. Ministerul Culturii,

 2. Agenția de Investiții,

 3. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est România,

 4. Autorități publice locale,

 5. https://becultour.eu/about/project-partners

Perioada: 2019-2024

Donator: Rewilding Europe https://rewildingeurope.com/landscapes/danube-delta/

Obiective: Scopul proiectului este refacerea funcţiilor naturale hidrologice, biogeochimice, ecologice, tipice zonelor umede care la rândul lor constitue baza pentru restaurarea complexului de ecosisteme, a biodiversităţii, a habitatelor naturale tipice locului, inclusiv speciile periclitate, precum şi refacerea resurselor naturale existenţiale spre beneficiul populaţiei locale.

Rezultatele proiectului:

 • A fost elaborat Studiul topo-batimetrie pentru lacul Beleu,
 • Organizarea Festivalului cultural – gastronomic Beleu bio-fest 2019
 • Elaborat studiul Restaurarea pădurilor riverane în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”
 • Înființarea plantațiilor forestiere în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”

Parteneri:

 1. Agenția „Moldsilva”
 2. Agenția „Apele Moldovei”
 3. Administrația Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Tulcea România
 4.  

Perioada:2017-2018

Donator: DANUBEPARKS https://danubeparks.org/

Obiective: Scopul acestei colaborări a fost replicarea metodelor de management si folosirea resurselor naturale dintr-o arie protejata eficient

Rezultatele proiectului:

 • Practici internaționale cu privire la managementul ariilor protejate

Parteneri:

 1. Parcul Național din Austria
 2. Rezervația Naturală Prutul de Jos

Perioada: 2017-2018

Donator: Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare

https://www.entwicklung.at/en/projects/detail-en/strengthening-the-institutional-framework-in-the-water-and-sanitation-sector-in-the-republic-of-moldova-sekundierung-an-das-umweltministerium-der-republik-moldau

https://www.youtube.com/watch?v=t2t_02QaTNw

Obiective: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă elaborarea planului de management și programul de măsuri privind reducerea poluării asupra ecosistemelor acvatice și zonelor umede în regiunea Prutului de Jos arie desemnată ca Rezervația Biosferei Prutul de Jos. Acesta va fi diseminat între autoritățile responsabile pentru managementul de mediu în zona Prutului de Jos, inclusiv autoritățile rezervației, autoritățile regionale și naționale din cele trei țări, și organismele internaționale implicate în elaborarea politicilor legate de managementul de mediu în zonă, cum ar fi ICPDR.

Rezultatele proiectului:

 • Organizarea unui atelier de lucru pe marginea elaborării Planului de Management a Rezervației Biosferei Prutul de Jos;
 • Planul de Management al Rezervației Biosferei Prutul de Jos
 • Regulamentul de Funcționare al Rezervației Biosferei Prutul de Jos;
 • Elaborarea unui film de scurt metraj cu privire la valorificarea zonei intitulat Prutul de Jos – Raiul de la Sud

Parteneri:

 1. Ministerul Mediului
 2. Agenția „Moldsilva”,
 3. Agenți „Apele Moldovei”

Perioada:2014-2015

Donator: Oficiu UNESCO Venice https://www.unesco.org/en/fieldoffice/venice 

Obiective:

 • Discuții despre principalele obstacole în calea creării zonei biosferei și ce ar putea fi făcut pentru a le depăși;
 • Rolul posibil al comunităților locale și implicarea lor în managementul sitului și ceea ce este necesar pentru a întreprinde la nivel local și central crearea unei zone biosfere;
 • Identificarea posibilelor dosare de proiect necesare creării și gestionării viitoare a rezervației biosferei

Rezultatele proiectului:

 • Un plan de acțiuni bine structurat prezentat Ministerului Mediului cu privire la acțiunile ce trebuie a fi întreprinse pentru instituirea arie;
 • Dezvoltarea de recomandări bazate pe rezultatele atelierului la Ministerul Mediului pentru a stabili zona rezervației a biosferei, propuneri pentru dezvoltarea de programe educaționale, cooperarea cu mass-media, raportarea finală asupra proiectului

Parteneri:

 1. Consiliul Raional Cahul
 2. Comisia Republicii Moldova pentru UNESCO
 3. UNESCO
 4. Rezervația Naturală Prutul de Jos