Asociația Obștească „Verde e Moldova”

Asociația Obștească „Verde e Moldova” a fost fondată în 2012 ca rezultat al necesităților de implicare a societății civile în problemele cu care se confruntă statul Republica Moldova și având ca scop soluționarea problemelor socio-economice prin realizarea unui echilibru în societate.

Ca urmare a mai mult dezbateri și concepte dar și ca fondatori, drept profil a fost ales mediu sau mai bine zis participarea activă în promovarea implementării Politicilor de Mediu a Republicii Moldova. Obiectivele de bază trasate la fondarea organizației au fost: familiarizarea societății cu legislația națională în domeniul protecției mediului, popularizarea experienței de soluționare a problemelor de mediu la nivel local, facilitarea accesului la informația de mediu și participarea publicului la elaborarea deciziilor ce țin de protecția mediului la nivel local și național.